BIG u svetu

BIG Grupa rukovodi sa preko 50 maloprodajnih centara koncepta “Otvorenog tržnog centra” u Izraelu i Sjedinjenim američkim državama.

BIG Grupa kontinuirano ulaže u razvoj kako postojećih tako i novih centara širom Izraela, SAD i Srbije.