BIG u svetu

BIG Grupa rukovodi sa preko 50 maloprodajnih centara koncepta “Otvorenog tržnog centra” u Izraelu, Sjedinjenim američkim državama i Indiji.

BIG Grupa kontinuirano ulaže u razvoj kako postojećih tako i novih centara širom Izraela, SAD, Indije i Srbije.