BIG CEE Srbija

BIG CEE Srbija je deo izraelske kompanije koja rukovodi sa preko 50 maloprodajnih centara istog koncepta u Izraelu, Sjedinjenim američkim državama.

BIG CEE je plasirao na tržište Srbije jedinstven maloprodajni koncept. Koncept “Otvorenog tržnog centra” predstavlja inovativniji i dostupniji format maloprodaje koji pruža brojne prednosti i za kupce i za maloprodavce.

Prvi realizovani projekat kompanije BIG CEE Srbija je BIG Shopping Center Novi Sad, a u pripremi je i izgradnja centara u Šapcu, Jagodini I Beogradu.

Svaki objekat BIG Shopping Center odlikuje se sledećim karakteristikama:

Ove karakteristike predstavljaju i osnovne prednosti koncepta jer pružaju kupcima usmereniji, dostupniji i efikasniji način kupovine, a prodavcima povećanje prihoda od maloprodaje.

Big CEE logo WEB