BIG CEE Srbija

BIG CEE Srbija deo je kompanije Big Shopping Centers Israel koja trenutno rukovodi sa 58 šoping centara širom sveta, uključujući 27 šoping centara u SAD i 3 u Srbiji.

Prvi realizovani projekat kompanije BIG CEE Srbija je BIG Shopping Center Novi Sad, a planira se i otvaranje 2 objekta u Beogradu pod imenom BIG FASHION.

Svaki objekat BIG Shopping Center odlikuje se sledećim karakteristikama:

Ove karakteristike predstavljaju i osnovne prednosti koncepta jer pružaju kupcima usmereniji, dostupniji i efikasniji način kupovine, a prodavcima povećanje prihoda od maloprodaje.

Big CEE logo WEB